Euroopa Parlamendi valimised 2014

Hääletamisinfo

Hääleõigust omavad vähemalt 18-aastased Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad alaliselt Eestis. Hääletada ei saa teovõimetuse või vanglakaristuse kandmise korral. Valija peab olema kantud 25. aprilli seisuga valijate nimekirja registrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus hääletatakse.

Hääletamisviise on Eestis mitmeid: valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine. Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 15. maist kuni pühapäeva, 18. maini.

Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 19.-21. maini. Igas vallas või linnas on sel perioodil avatud ka vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta.

Kui valija ei viibi hääletamise ajal elukohas näiteks terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral, siis on võimalik taotleda hääletamist asukohas (näiteks haiglas, hooldekodus, velukohas, mis ei ole tema rahvastikuregistri järgne elukoht). Selliselt hääletada on võimalik valimispäevale eelse nädala esmaspäevast kolmapäevani. Hääletamise soovist tuleb eelnevalt kirjalikult teada anda lähimale jaoskonnakomisjonile või valla- ja linnavalitsusele.

Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.

Hääletada saab ka elektrooniliselt, sõltumata valija asukohast. Elektrooniline hääletamine algab 15. mail kell 9 ja lõpeb 21. mail kell 18. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega arvuti olemasolul. E-häält on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu muudab oma häält valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse seal antud paberhääl.

Hääletamise viisid

Välisriigis hääletamine

Välisriigis hääletamise info asub Välisministeeriumi veebilehel

Välisriigis hääletamise viisid