Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli 2, Kiili alev, Harjumaa (Kiili Gümnaasium)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845214
 

Piirid:
Kiili valla piir  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Nabala tee 2a, Kiili alev, Harjumaa (Kiili Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845214
 

Esimees:
BENNO JOHANSON  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas