Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Peetri 26, Paldiski linn, Harjumaa (Paldiski Vene Põhikool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845233
 

Piirid:
Paldiski linna haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Peetri 26, Paldiski linn, Harjumaa (Paldiski Vene Põhikool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845233
 

Esimees:
HELJE JAANIMÄGI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas