Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (Lääne-Nigula vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5378
 

Piirid:
Taebla alevik, Kadarpiku küla, Kedre küla, Kirimäe küla, Koela küla, Leediküla küla, Nigula küla, Nihka küla, Pälli küla, Tagavere küla, Turvalepa küla, Võntküla küla, Väänla küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (Lääne-Nigula vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5378
 

Esimees:
KAIDO LILLEMÄGI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Raba 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald. (Palivere raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5379
 

Piirid:
Palivere alevik, Allikmaa küla, Luigu küla, Vidruka küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Raba 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald. (Palivere raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5379
 

Esimees:
URVE TABRI  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald (Risti teeninduskeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5380
 

Piirid:
Risti alevik, Jaakna küla, Kuijõe küla, Piirsalu küla, Rõuma küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald (Risti teeninduskeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5380
 

Esimees:
HELI RANDES  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald (Oru teeninduskeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5381
 

Piirid:
Auaste küla, Ingküla küla, Jalukse küla, Keedika küla, Kärbla küla, Linnamäe küla, Niibi küla, Oru küla, Mõisaküla küla, Salajõe küla, Saunja küla, Seljaküla küla, Soolu küla, Uugla küla, Vedra küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald (Oru teeninduskeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5381
 

Esimees:
ILMAR AASNA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine asukohas