Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tallinna mnt 83 Uuemõisa alevikus (Uuemõisa mõisahoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5385
 

Piirid:
Uuemõisa ja Paralepa alevike territooriumid ning järgmised külad: Aamse küla, Erja küla, Espre küla, Herjava küla, Hobulaiu küla, Kabrametsa küla, Kadaka küla, Kiltsi küla, Laheva küla, Nõmme küla, Pusku küla, Rohuküla küla, Rohense küla, Rummu küla, Tammiku küla, Uuemõisa küla, Valgevälja küla, Võnnu küla, Üsse küla, Kiviküla küla, Koheri küla, Kolu küla, Metsaküla küla, Mäeküla küla, Mägari küla, Sepaküla küla, Suure-Ahli küla, Tanska küla, Varni küla, Väike-Ahli küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tallinna mnt 83 Uuemõisa alevikus (Uuemõisa mõisahoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5385
 

Esimees:
TIIU ORRO  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Panga küla (Ridala Põhikool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5386
 

Piirid:
Allika küla, Ammuta küla, Emmuvere küla, Haeska küla, Kaevere küla, Kiideva küla, Koidu küla, Käpla küla, Panga küla, Puiatu küla, Puise küla, Põgari-Sassi küla, Saardu küla, Sinalepa küla, Tuuru küla, Jõõdre küla, Kolila küla, Lannuste küla, Liivaküla küla, Litu küla, Lõbe küla, Parila küla, Saanika küla, Uneste küla, Vilkla küla, Vätse küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Panga küla (Ridala Põhikool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5386
 

Esimees:
SILVA METSHEIN