Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Rookopli 18, 92413, Kärdla linn, Hiiu vald (Kärdla Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5255
 

Piirid:
Kärdla linn  

Eelhääletamise info:
15.-21.05.2014 Rookopli 18, 92413, Kärdla linn, Hiiu vald (Kärdla Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5255
 

Esimees:
ELLE KRIISKA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub maakonnakeskuses hääletamine
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare alevik, Hiiu vald (Kõrgessaare raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5256
 

Piirid:
Hiiu valla kõik 58 küla ja Kõrgessaare alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare alevik, Hiiu vald (Kõrgessaare raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5256
 

Esimees:
LEELO SARAPUU  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine asukohas