Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Palade küla, Pühalepa vald (Palade Põhikool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5258
 

Piirid:
Pühalepa valla Ala küla, Hagaste küla, Harju küla, Hausma küla, Hellamaa küla, Hiiessaare küla, Kõlunõmme küla, Kukka küla, Kuri küla, Leerimetsa küla, Linnumäe küla, Lõbembe küla, Loja küla, Lõpe küla, Määvli küla, Nõmba küla, Nõmme küla, Palade küla, Paluküla, Partsi küla, Pilpaküla, Prählamäe küla, Puliste küla, Reikama küla, Sakla küla, Suuresadama küla, Sääre küla, Tammela küla, Tareste küla, Tempa küla, Tubala küla, Undama küla, Vilivalla küla, Värssu küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Palade, Pühalepa vald (Palade Põhikool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5258
 

Esimees:
ILLE KIVISTU  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Suuremõisa küla, Pühalepa vald (Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5259
 

Piirid:
Pühalepa valla Aruküla, Heltermaa küla, Hilleste küla, Kalgi küla, Kerema küla, Pühalepa küla, Salinõmme küla, Sarve küla, Soonlepa küla, Suuremõisa küla, Vahtrepa küla, Valipe küla, Viilupi küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Suuremõisa küla, Pühalepa vald (Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5259
 

Esimees:
EVE KOLJAK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine asukohas