Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Hiiu mnt 28, Käina alevik, Käina vald (Käina vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5257
 

Piirid:
Käina valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Hiiu mnt 28, Käina alevik (Käina vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5257
 

Esimees:
MAILI UIBO  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas