Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Illimari 6, Ahja alevik, Ahja vald (Ahja Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5425
 

Piirid:
Piirid ühtivad Ahja valla haldusterritooriumi piiridega.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Illimari 6, Ahja alevik, Ahja vald (Ahja Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5425
 

Esimees:
TIIU KIHHO  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas