Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pikk 12, Värska alevik, Värska vald (Värska Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5443
 

Piirid:
Piirid ühtivad Värska valla haldusterritooriumi piiridega.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pikk 12, Värska alevik, Värska vald (Värska Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5443
 

Esimees:
HELI KOIT  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas