Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald (Mikitamäe Vallavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5430
 

Piirid:
Mikitamäe vallad külad: Audjassaare, Beresje, Igrise, Järvepää, Kahkva, Karisille, Laossina, Lüübnitsa, Mikitamäe, Niitsiku, Puugnitsa, Rõsna, Rääsolaane, Selise, Toomasmäe, Usinitsa, Varesmäe, Võõpsu.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald (Mikitamäe Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5430
 

Esimees:
HILLE REIDLA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas