Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Külakeskuse, Tilsi küla, Laheda vald (Laheda Vallavalitsuse haldushoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5429
 

Piirid:
Piirid ühtivad Laheda valla haldusterritooriumi piiridega.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Külakeskuse, Tilsi küla, Laheda vald (Laheda Vallavalitsuse haldushoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5429
 

Esimees:
KRISTINA TOBRELUTS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas