Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Vastse–Kuuste alevik, Vastse–Kuuste vald (Vastse–Kuuste Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5441
 

Piirid:
Piirid ühtivad Vastse–Kuuste valla haldusterritooriumi piiridega.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Vastse–Kuuste alevik, Vastse–Kuuste vald (Vastse–Kuuste Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5441
 

Esimees:
LIIA SULG  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas