Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tallinna mnt 27, Juuru alevik, Juuru vald (Juuru Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5501
 

Piirid:
Juuru alevik, Vankse, Härgla, Mahtra, Atla, Orguse, Hõreda, Helda ja Maidla küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tallinna mnt 27, Juuru alevik, Juuru vald (Juuru Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5501
 

Esimees:
ILVE TOMMINGAS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Tammemäe 5, Järlepa küla, Juuru vald (HAKUKE-se ruumides)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5502
 

Piirid:
Lõiuse, Kalda, Sadala, Pirgu, Järlepa ja Jaluse küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tammemäe 5, Järlepa küla, Juuru vald (HAKUKE-se ruumides)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5502
 

Esimees:
KATRIN KUKK