Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald (Ingliste raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5505
 

Piirid:
Ingliste, Pae ja Lau külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald (Ingliste raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5505
 

Esimees:
LII KRAAM  

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Männiku 4, Kaerepere alevik, Kehtna vald (Valtu Seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5506
 

Piirid:
Kaerepere, Kumma, Valtu- Nurme, Hertu, Saunaküla külad, Kaerepere alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Männiku 4, Kaerepere alevik, Kehtna vald (Valtu Seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5506
 

Esimees:
RIHO KONTKAR  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Tallinna mnt 23a, Eidapere alevik, Kehtna vald (Eidapere Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5507
 

Piirid:
Koogiste, Kõrbja, Mukri, Saarepõllu, Reonda, Lokuta, Haakla, Ahekõnnu, Selja, Nõlva, Kenni, Ellamaa külad, Eidapere alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tallinna mnt 23a, Eidapere alevik, Kehtna vald (Eidapere Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5507
 

Esimees:
HELGI RANDLA  

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald (Lelle Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5508
 

Piirid:
Paluküla, Lalli, Põllu, Kastna, Palasi külad, Lelle alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald (Lelle Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5508
 

Esimees:
TIIT SULLAKATKO  

Valimisjaoskond nr. 5

Hääletamise info:
Lasteaia 5, Kehtna alevik, Kehtna vald (Kehtna klubi)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5509
 

Piirid:
Käbiküla, Lellapere, Sooaluste, Kalbu, Vastja, Laeste, Kärpla, Hiie, Nadalama, Rõue, Ohekatku, Lellapere-Nurme, Metsaääre külad, Kehtna alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Lasteaia 5, Kehtna alevik, Kehtna vald (Kehtna klubi)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5509
 

Esimees:
KALEV TÜRK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 6

Hääletamise info:
Kooli 1a, Keava alevik, Kehtna vald (Keava Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5510
 

Piirid:
Põrsaku, Saksa, Kehtna-Nurme, Koogimäe, Linnaaluste külad, Keava alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kooli 1a, Keava alevik, Kehtna vald (Keava Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5510
 

Esimees:
MARIKA TALI