Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tamme küla, Raikküla vald, Raplamaa 78403 (Kabala mõisahoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5523
 

Piirid:
Tamme, Loe, Lõpemetsa, Nõmmemetsa, Riidaku, Pühatu, Ummaru, Koikse, Kõrvetaguse ja Jalase külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tamme küla, Raikküla vald, Raplamaa 78403 (Kabala mõisahoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5523
 

Esimees:
URMAS TULVIK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Raikküla küla, Raikküla vald, Raplamaa 78402 (Raikküla valla avatud noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5524
 

Piirid:
Raela, Raikküla, Kaigepere, Lipa, Lipametsa, Metsküla, Keo ja Nõmmküla külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Raikküla küla, Raikküla vald, Raplamaa 78402 (Raikküla valla avatud noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5524
 

Esimees:
MILVI KIPPER  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Purku küla, Raikküla vald, Raplamaa 78401 (Purku raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5525
 

Piirid:
Purku, Põlma, Valli ja Vahakõnnu külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Purku küla, Raikküla vald, Raplamaa 78401 (Purku raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5525
 

Esimees:
ESTER LUIK