Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, Kaiu vald, 79301 (Kaiu Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5504
 

Piirid:
Kaiu valla territoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, Kaiu vald, 79301 (Kaiu Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5504
 

Esimees:
ILLE VIIRON  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas