Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru vald (Käru raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5514
 

Piirid:
Käru valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru vald (Käru raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5514
 

Esimees:
ILME SÄDE  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas