Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pärivere tn 17, Are alevik (Are vallakeskuse väike saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5444
 

Piirid:
Valimisjaoskonda nr 1 kuuluvad Are alevik, Elbu, Parisselja, Eavere, Niidu, Lepplaane, Pärivere ja Kurena külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pärivere tn 17, Are alevik (Are vallakeskuse väike saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5444
 

Esimees:
ANNE NAIRIS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Suigu küla Pärnumaa (Suigu seltsimaja ringide ruum)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5445
 

Piirid:
Suigu, Murru, Võlla ja Tabria külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Suigu küla Pärnumaa (Suigu seltsimaja ringide ruum)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5445
 

Esimees:
VIIU TAMLA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine asukohas