Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pärnu mnt 44, Sindi (Sindi Seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845483
 

Piirid:
Sindi linna haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pärnu mnt 44, Sindi (Sindi Seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845483
 

Esimees:
HELGA MITT  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas