Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pärnade puiestee 11, Paikuse alev (Paikuse vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845463
 

Piirid:
Paikuse valla territoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pärnade puiestee 11, Paikuse alev (Paikuse vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845463
 

Esimees:
AIN JAKOBSON  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas