Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Uulu küla, Tahkuranna vald (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845485
 

Piirid:
Laadi, Lepaküla, Reiu ja Uulu külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Uulu küla, Tahkuranna vald (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845485
 

Esimees:
ERIKA FRIEDRICHSON  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Võiste alevik, Tahkuranna vald (Tahkuranna Lasteaed-Algkool, koolimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845486
 

Piirid:
Võiste alevik ning Leina, Metsaküla, Piirumi ja Tahkuranna külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Võiste alevik, Tahkuranna vald (Tahkuranna Lasteaed-Algkool, koolimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845486
 

Esimees:
SIRJE HEIN