Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Varbla küla (Varbla vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845492
 

Piirid:
Muriste, Hõbesalu, Paatsalu, Tamba, Nõmme, Allika, Mereäärse, Kadaka, Mäliküla, Helmküla, Piha, Raheste, Aruküla, Varbla, Rannaküla, Haapsi, Selja, Õhu, Rädi, Matsi, Saulepi, Raespa, Kulli, Maade, Kilgi, Saare ja Vaiste külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Varbla küla (Varbla vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845492
 

Esimees:
KAIDO SELBERG  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Tõusi küla (Paadrema Külakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845493
 

Piirid:
Sookalda, Paadrema, Mõtsu, Käru, Tiilima, Täpsi, Tõusi, Korju, Ännikse, Rauksi, Kidise, Kanamardi ja Koeri külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tõusi küla (Paadrema Külakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845493
 

Esimees:
MARGIT MERILA