Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Koonga küla (Koonga vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845460
 

Piirid:
Koonga, Maikse, Järve, Kibura, Kurese, Parasmaa, Kõima, Tamme, Hõbeda, Ura, Naissoo, Pikavere, Salevere, Kuhu, Võrungi, Iska, Joonuse, Irta, Jänistvere, Kiisamaa, Nedrema, Võitra, Karuba, Tarva, Urita, Veltsa, Õepa, Emmu, Vastaba, Mihkli ja Piisu külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Koonga küla (Koonga vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845460
 

Esimees:
ASTA KURU  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Lõpe küla (Lõpe klubi)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845461
 

Piirid:
Kalli, Nätsi, Palatu, Lõpe, Peantse, Rabavere ja Paimvere külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Lõpe küla (Lõpe klubi)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845461
 

Esimees:
KRISTEL ROHUMÄGI  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Oidrema küla (Oidrema külakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845462
 

Piirid:
Oidrema, Karinõmme, Tõitse ja Sookatse külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Oidrema küla (Oidrema külakeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845462
 

Esimees:
MERIKE PIKKMETS