Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Puiestee 8, Luunja alevik (Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5571
 

Piirid:
Luunja valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Puiestee 14, Luunja alevik (Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5571
 

Esimees:
AIME USTAV  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas