Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Vara vallamaja ruumides Vara külas  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5600
 

Piirid:
Alajõe, Kauda, Keressaare, Kusma, Kuusiku, Matjama, mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Selgise, Sookalduse, Särgla, Undi, Vara, Välgi ja Ätte külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Vara vallamaja ruumides Vara külas  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5600
 

Esimees:
EIVE AMBO  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Koosa Noorteklubi ruumides Koosa külas  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5601
 

Piirid:
Kargaja, Koosa, Koosalaane, Meoma, Metsakivi, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Tähemaa ja Vanaussaia külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Koosa Noorteklubi ruumides Koosa külas  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5601
 

Esimees:
INGRID KATSAN