Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Valga mnt 6a Rõngu alevik (Vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5581
 

Piirid:
Rõngu alevik, Koruste, Kõduküla, Lapetukme, Lossimäe, Raigaste, Rannaküla, Piigandi, Tilga ja Valguta külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Valga mnt 6a Rõngu alevik (Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5581
 

Esimees:
MARINA LEHISMETS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Rukki tn 3 Käärdi alevik (AS Terrax ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5582
 

Piirid:
Käärdi alevik, Kalme, Kirepi, Käo, Tammiste, Teedla ja Uderna külad  

Eelhääletamise info:
   

Eelhääletamise aeg:
 

Sidevahendid:
 

Esimees:
ENE SÕBER