Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik (AS Tartu Agro kontor)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5598
 

Piirid:
Ilmatsalu alevik, Ilmatsalu küla, Kardla küla, Vorbuse küla, Tähtvere küla, Tüki küla, Rõhu küla, Rahinge küla, Kandiküla küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik (AS Tartu Agro kontor)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5598
 

Esimees:
EPP ANSIP  

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Aretuse 2, Märja alevik (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kontor)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5599
 

Piirid:
Märja alevik, Haage küla, Pihva küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Aretuse 2, Märja alevik (Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kontor)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5599
 

Esimees:
AILI KÄRNER  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas