Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Suur tee 45, Kolkja (Vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5577
 

Piirid:
Peipsiääre valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Suur tee 45, Kolkja (Vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5577
 

Esimees:
MART VENE  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas