Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5579
 

Piirid:
Puhja valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5579
 

Esimees:
GENNADI LEPPIK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas