Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja (Abja Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845625
 

Piirid:
Abja-Paluoja linn, Abjaku, Abja-Vanamõisa, Atika, Penuja, Põlde, Saate, Sarja ja Veskimäe külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja (Abja Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845625
 

Esimees:
PIRET LESKOVA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Kamara küla (Kamara Külamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845626
 

Piirid:
Kamara, Laatre, Lasari, Raamatu, Räägu, Umbsoo ja Veelikse külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kamara küla (Kamara Külamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845626
 

Esimees:
MALLE PIILE