Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
J. Sihveri tn 4, Mõisaküla linn (Mõisaküla Linnavalitsus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845634
 

Piirid:
Mõisaküla linna haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 J. Sihveri tn 4, Mõisaküla linn (Mõisaküla Linnavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845634
 

Esimees:
SILVIA KUUSK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas