Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Klubi tn 3, Halliste alevik (Halliste Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845627
 

Piirid:
Halliste alevik, Hõbemäe, Kulla, Maru, Mulgi, Niguli, Pomuse, Päigiste, Raja, Tilla, Uue- Kariste, Vabamatsi ja Vana-Kariste külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Klubi tn 3, Halliste alevik (Halliste Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845627
 

Esimees:
KATRIN TUKK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Kaarli küla (Kaarli Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845628
 

Piirid:
Õisu alevik, Ereste, Kaarli, Kalvre, Mõõnaste, Naistevalla, Päidre, Rimmu, Saksaküla, Sammaste, Toosi ja Ülemõisa külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kaarli küla (Kaarli Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845628
 

Esimees:
TIIA TAK