Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (Karksi Valla Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845629
 

Piirid:
Karksi valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (Karksi Vallavalitsus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845629
 

Esimees:
INGE DOBRUS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas