Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Porsa küla, Tarvastu vald (Mustla Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845640
 

Piirid:
Mustla alevik, Kalbuse, Koidu, Kuressaare, Metsla, Mõnnaste, Porsa, Raassilla, Riuma, Sooviku, Tinnikuru, Vanausse, Villa, Vilimeeste, Väluste ja Ülensi külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Porsa küla, Tarvastu vald (Mustla Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845640
 

Esimees:
RUTTAR RONIMOIS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Soe küla, Tarvastu vald (Soe külamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845641
 

Piirid:
Jakobimõisa, Kivilõppe, Pikru, Soe, Tarvastu, Unametsa ja Ämmuste külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Soe küla, Tarvastu vald (Soe külamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845641
 

Esimees:
MERILA PIHLAP  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Suislepa küla, Tarvastu vald (Suislepa kauplus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845642
 

Piirid:
Järveküla, Maltsa, Marjamäe, Roosilla, Suislepa ja Vooru külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Suislepa küla, Tarvastu vald (Suislepa kauplus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845642
 

Esimees:
MEELIS MÄNDMETS  

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
Kärstna küla, Tarvastu vald (Kärstna Külamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845643
 

Piirid:
Anikatsi, Kannuküla, Kärstna, Muksi, Pahuvere, Põrga, Tagamõisa ja Veisjärve külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kärstna küla, Tarvastu vald (Kärstna Külamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845643
 

Esimees:
VALDAR MEISTER