Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Viljandi mnt.6 Kolga-Jaani alevik  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
58845630
 

Piirid:
Kolga-Jaani alevik, Eesnurga, Taganurga, Odiste, Oorgu, Parika, Järtsaare ja Vissuvere küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viljandi mnt.6 Kolga-Jaani alevik  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
58845630
 

Esimees:
RIVO AREN  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
 

Hääletamise aeg valimispäeval:
 

Sidevahendid:
 

Piirid:
Lalsi, Lätkalu, Meleski, Vaibla, Leie, Oiu, Otiküla ja Kaavere küla.  

Eelhääletamise info:
   

Eelhääletamise aeg:
 

Sidevahendid:
 

Esimees:
HELLE ESNA