Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pärnu mnt 13 , Häädemeeste alevik (Häädemeeste vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5455
 

Piirid:
Häädemeeste alevik, Arumetsa, Jaagupi, Krundiküla, Papisilla, Pulgoja, Rannametsa, Sooküla, Soometsa ja Võidu külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pärnu mnt 13 , Häädemeeste alevik (Häädemeeste vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5455
 

Esimees:
TOOMAS ABEL  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Kabli küla (Kabli seltsimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5456
 

Piirid:
Kabli, Majaka, Orajõe ja Penu külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kabli küla (Kabli seltsimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5456
 

Esimees:
EHA LEPPIK  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Massiaru küla (Massiaru Raamatukogu)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5457
 

Piirid:
Massiaru, Nepste, Urissaare ja Uuemaa külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Massiaru küla (Massiaru Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5457
 

Esimees:
ÜLLE IIR  

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
Treimani küla (Treimani Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5458
 

Piirid:
Ikla, Metsapoole ja Treimani külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Treimani küla (Treimani Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5458
 

Esimees:
SVETLANA JÕEKÄÄR