Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kuremaa tee 24, Laiuse alevik (Laiuse Põllumjanduse Osaühingu ruumides)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5319
 

Piirid:
Laiuse alevik, Vilina, Palupere, Raaduvere, Lõpe, Laiusevälja ja Alavere külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kuremaa tee 24, Laiuse alevik (Laiuse Põllumjanduse Osaühingu ruumides)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5319
 

Esimees:
MALLE AIA  

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Pargi 2, Kuremaa alevik (Kuremaa Lasteaed-Algkool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5320
 

Piirid:
Kuremaa alevik, Kaude, Lemuvere, Soomevere, Kivijärve, Teilma ja Mooritsa külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pargi 2, Kuremaa alevik (Kuremaa Lasteaed-Algkool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5320
 

Esimees:
MARGE VÄLJAOTS  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Vaimastvere kool, Vaimastvere (Vaimastvere koolimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5321
 

Piirid:
Vaimastvere, Endla, Kärde, Tooma, Vägeva, Selli, Rohe, Kõola, Pedja, Kaera ja Paduvere külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Vaimastvere kool, Vaimastvere (Vaimastvere koolimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5321
 

Esimees:
HELGA AMOR  

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik (Eesti Taimekasvatuse Instituudi peahoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5322
 

Piirid:
Jõgeva alevik, Liivoja, Mõisamaa, Ellakvere, Võduvere, Võikvere, Kurista, Õuna, Viruvere ja Vana-Jõgeva külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik (Eesti Taimekasvatuse Instituudi peahoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5322
 

Esimees:
SIRJE KANGUR  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 5

Hääletamise info:
Kaave tee 5, Siimusti alevik. (Siimusti Avatud Noortekeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5323
 

Piirid:
Siimusti alevik, Painküla, Pakaste, Väljaotsa, Patjala ja Kassinurme külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kaave tee 5, Siimusti alevik. (Siimusti Avatud Noortekeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5323
 

Esimees:
MERJE TALISTU