Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kääpa keskus 5-5, Saare vald  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5338
 

Piirid:
Kääpa, Odivere, Ruskavere, Koseveski, Pällu, Halliku, Kiisli, Nautrasi ja Pedassaare külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kääpa keskus 5-5, Saare vald  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5338
 

Esimees:
TOOMAS ABEL  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Voore küla, Saare vald (Aktiviseerimiskeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5339
 

Piirid:
Vanassaare, Saarjärve, Putu, Levala, Vassevere, Voore, Maardla, Kallivere, Tuulavere, Sirguvere, Jaama, Tarakvere ja Veia külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Voore küla, Saare vald (Aktiviseerimiskeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5339
 

Esimees:
KAIE MIKKO