Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Aia 6, Jõgeva linn (Jõgeva Kultuurikeskuses)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5318
 

Piirid:
Jõgeva linna haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
15.-21.05.2014 Aia 6, Jõgeva linn (Jõgeva Kultuurikeskuses)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5318
 

Esimees:
JAAN JÄRV  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub maakonnakeskuses hääletamine
*Toimub hääletamine asukohas