Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tartu 12, Mustvee linn, Jõgeva maakond (Mustvee Kultuurikeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5325
 

Piirid:
Mustvee linna haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tartu 12, Mustvee linn, Jõgeva maakond (Mustvee Kultuurikeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5325
 

Esimees:
ALEKSANDR APOLINSKY  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega