Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Pala küla, Pala vald (Pala Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5328
 

Piirid:
Pala valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Pala küla, Pala vald (Pala Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5328
 

Esimees:
MARGIT SOIEVA  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega