Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Palamuse alevik, Köstri allee 1 (Palamuse rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5329
 

Piirid:
Palamuse alevik ja järgmised külad: Eerikvere, Ehavere, Imukvere, Järvepera, Kaiavere, Kivimäe, Kudina, Luua, Praaklima, Raadivere, Rahivere, Ronivere, Süvalepa, Toovere, Vaidavere, Vanavälja, Varbevere ja Änkküla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Palamuse alevik, Köstri allee 1 (Palamuse rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5329
 

Esimees:
ELLEN KLIIMAN  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Kaarepere küla, Palamuse vald (Kaarepere rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5330
 

Piirid:
Kaarepere, Kassivere, Mullavere, Nava, Pikkjärve, Sudiste ja Visusti  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kaarepere küla, Palamuse vald (Kaarepere rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5330
 

Esimees:
HELGI KAEVAL