Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Tallinna mnt 2//4/2, Puurmani alevik (Puurmani Noortekeskuse saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5331
 

Piirid:
Puurmani alevik, Laasme küla, Tammiku küla, Tõrve küla, Kursi küla, Kirikuvalla küla, Altnurga küla, Jüriküla küla ja Pikknurme küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Tallinna mnt 2//4/2, Puurmani alevik (Puurmani Noortekeskuse saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5331
 

Esimees:
AIVE MAUER  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Mõisavahe tee 29, Saduküla küla (endine kooli saal)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5332
 

Piirid:
Saduküla küla, Pööra küla, Härjanurme küla ja Jõune küla.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Mõisavahe tee 29, Saduküla küla (endine kooli saal)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5332
 

Esimees:
KALJU VAHER