Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Adavere alevik, Põltsamaa vald (Adavere Põhikooli ruumid)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5334
 

Piirid:
Adavere alevik, Kalme küla, Pilu küla, Puduküla küla, Puiatu küla ja Räsna küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Adavere alevik, Põltsamaa vald (Adavere Põhikooli ruumid)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5334
 

Esimees:
ANU UUS  

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Esku küla, Põltsamaa vald (Esku-Kamari Kool)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5335
 

Piirid:
Esku küla, Lebavere küla, Nõmavere küla, Rõstla küla, Vitsjärve küla ja Võisiku küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Esku küla, Põltsamaa vald (Esku-Kamari Kool)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5335
 

Esimees:
ANNE STRANTSEVA  

Valimisjaoskond nr. 3

Hääletamise info:
Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn (Põltsamaa vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5336
 

Piirid:
Alastvere küla, Annikvere küla, Kablaküla küla, Kuningamäe küla, Mõhküla küla, Mällikvere küla, Pauastvere küla, Umbusi küla, Võhmanõmme küla, Väike-Kamari küla ja Kamari alevik  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn (Põltsamaa vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5336
 

Esimees:
KALLI KADASTIK  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 4

Hääletamise info:
Lustivere küla, Põltsamaa vald (Lustivere kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5337
 

Piirid:
Kaavere küla, Kaliküla küla, Lustivere küla, Neanurme küla, Pudivere küla, Sulustvere küla ja Tõrenurme küla  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Lustivere küla, Põltsamaa vald (Lustivere kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5337
 

Esimees:
SILVER NÕMMIKSAAR