Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Albu vald, Albu küla (Albu Valla Rahvamajad Albu hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5344
 

Piirid:
Albu, Järva-Madise, Lehtmetsa, Mõnuvere, Mägede, Peedu, Soosalu, Sugalepa, Vetepere külad  

Eelhääletamise info:
19-21.mai 2014.a. Albu vald, Albu küla (Albu Raamatukogu)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5344
 

Esimees:
INGRID SOMMER  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Albu vald Ahula küla (Albu Valla Rahvamajad Ahula hoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5345
 

Piirid:
Ageri, Ahula, Kaalepi, Neitla, Orgmetsa, Pullevere, Seidla külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Albu vald Ahula küla (Albu Valla Rahvamajad Ahula hoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5345
 

Esimees:
AINO TURB