Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Kareda vald Peetri alevik (Kareda valla halduskeskus)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5350
 

Piirid:
Kareda valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Kareda vald Peetri alevik (Kareda valla halduskeskus)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5350
 

Esimees:
TÕNU TAAL  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega