Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Väätsa vald Väätsa Pikk tn 3 (Väätsa rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5367
 

Piirid:
Väätsa valla haldusterritoorium  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Väätsa vald Väätsa Pikk tn 3 (Väätsa rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5367
 

Esimees:
RIINA PAAS  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
*Toimub hääletamine asukohas