Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Ambla vald, Ambla alevik Lai tn 22 (Ambla vallamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5346
 

Piirid:
Ambla alevik, Käravete alevik, Raka, Jõgisoo, Reinevere, Roosna, Kukevere, Märjandi külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Ambla vald, Ambla alevik Lai tn 22 (Ambla vallamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5346
 

Esimees:
ARVI PENT  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Ambla vald Aravete alevik Piibe mnt 27 (Ambla Kultuurikeskuse Aravete Kultuurimaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5347
 

Piirid:
Aravete alevik, Sääsküla, Kurisoo, Mägise, Rava külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Ambla vald Aravete alevik Piibe mnt 27 (Ambla Kultuurikeskuse Aravete Kultuurimaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
 

Esimees:
AGU OJAMÄE