Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr. 1

Hääletamise info:
Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik Pargi tn 10 (Roosna-Alliku valla haldushoone)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5360
 

Piirid:
Roosna-Alliku alevik, Allikjärve, Esna, Kaaruka, Kihme, Kodasema, oeti, Tännapere ja Valasti külad  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik Pargi tn 10 (Roosna-Alliku valla haldushoone)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5360
 

Esimees:
ANNE-LY MÄGI  

*Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
*Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr. 2

Hääletamise info:
Roosna-Alliku vald Viisu küla Viisu mnt 4 (Viisu Rahvamaja)  

Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5361
 

Piirid:
Kirisaare, Koordi, Vedruka ja Viisu külad.  

Eelhääletamise info:
19.-21.05.2014 Roosna-Alliku vald Viisu küla Viisu mnt 4 (Viisu Rahvamaja)  

Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00  

Sidevahendid:
5884 5361
 

Esimees:
KAIRI KAPITONOV